dnes je 25.2.2021

Input:

Metóda následného predaja (RPM)

1.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2 Metóda následného predaja (RPM)

Michal Jelínek

Metóda následného predaja vychádza z ceny, za ktorú je produkt, ktorý závislá osoba nakúpila od prepojeného podniku, predaný nezávislému podniku. Cena pri následnom predaji sa zníži o predajnú maržu pokrývajúcu predajné a ostatné náklady na distribúciu produktu a primeraný zisk, dohromady tzv. hrubé ziskové rozpätie. Hrubé ziskové rozpätie možno podľa Slovenských účtovných štandardov považovať za rozdiel medzi predajnou cenou tovaru (účet 604) a obstarávacou hodnotou tovaru (účet 504).

Podľa smernice OECD možno túto metódu použiť najmä pri marketingových operáciách, sprostredkovateľských a distribučných činnostiach. V praxi ju používajú najmä tzv. závislí distribútori , teda subjekty vykonávajúce distribúciu tovaru pre určitú značku či skupinu.

Metódu ceny pri opätovnom predaji možno vysvetliť na nasledujúcej schéme.

Zdroj: vlastná schéma

Dodávateľ predáva distribútorskej spoločnosti (závislej osobe) tovar, ktorý ako obchodná spoločnosť ďalej predáva nezávislému kupujúcemu. Transferová cena sa vypočíta odpočítaním obchodnej marže od konečnej nezávislej ceny. Obchodná marža by mala pokryť všetky predajné náklady a