dnes je 24.1.2022

Input:

Metóda zvýšených nákladov (CPM)

1.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.3 Metóda zvýšených nákladov (CPM)

Michal Jelínek

Metóda zvýšených nákladov kalkuluje transferovú cenu na základe určenia tzv. nákladovej základne , ku ktorej je pripočítaná zisková prirážka vo výške obvyklej na trhu. Nákladovou základňou sa pritom rozumie suma nákladov, ktoré daný dodávateľ vynaložil na výrobu daného výrobku alebo poskytnutie služby. Stanovenie obvyklej výšky ziskovej prirážky na trhu potom závisí najmä na dvoch faktoroch, t. j.

- zloženie nákladovej základne,

- trhové odvetvia.

Platí pravidlo, že zisková prirážka sa vždy musí voliť správne vzhľadom na obsah nákladovej základne. Niektoré spoločnosti pri tvorbe cien za svoje výrobky alebo služby vychádzajú z kalkulácie iba priamych nákladov, typicky priamych miezd a priameho materiálu. K takto definovanej nákladovej základni potom pripočítajú ziskovú prirážku, ktorá musí pokryť nepriame náklady, režijné náklady a zisk. Týmto spôsobom