dnes je 27.1.2021

Input:

Sekundárna úprava základu dane

16.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.131 Sekundárna úprava základu dane

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Slovenská akciová spoločnosť má dcérsku spoločnosť v Českej republike, ktorej poskytuje marketingové služby. Pri daňovej kontrole transferového oceňovania v dcérskej spoločnosti česká daňová správa vyčíslila, že cena marketingových služieb nezodpovedá trhovým podmienkam a dodanila dcérskej spoločnosti čiastku 100 000,- € (t. j. uskutočnila tzv. primárnu úpravu základu dane).


Otázka:

Ako má postupovať slovenská akciová spoločnosť, aby nedošlo k dvojitému zdaneniu?

Odpoveď:

Ak daňová správa štátu, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, vykonala úpravu základu v súlade s princípom nezávislého vzťahu, potom povolenie