dnes je 27.1.2021

Input:

Simultánna daňová kontrola na transferové ceny

20.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.133 Simultánna daňová kontrola na transferové ceny

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

Materská spoločnosť so sídlom na Slovensku má dcérske spoločnosti v Maďarsku, Rakúsku a Poľsku. Všetkým spoločnostiam bolo príslušnými daňovými správami oznámené, že bude začatá simultánna daňová kontrola na transferové ceny.


Otázka:

Aké sú právne základy takejto simultánnej daňovej kontroly?

Odpoveď:

Simultánne (súčasné) daňové kontroly patria do rozsahu pôsobnosti ustanovení o výmene informácií na základe článku 26 Vzorovej zmluvy OECD. Článkom 26 sa zabezpečuje spolupráca medzi príslušnými orgánmi členských štátov vo forme výmeny informácií potrebných na vykonávanie ustanovení zmluvy alebo vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa daní, na ktoré sa vzťahuje zmluva. Článok 26 a Pripomienky (Komentár) neobmedzujú možnosti spolupráce len na tri spôsoby výmeny informácií uvedené v Pripomienkach (výmena na požiadanie, spontánna výmena a automatická výmena).

Simultánne (súčasné) daňové kontroly môžu byť povolené mimo kontextu zmlúv o zamedzenie dvojitého zdanenia.

Vo všetkých prípadoch sa s informáciami získanými daňovou správou štátu musí zaobchádzať ako s dôvernými podľa