dnes je 19.10.2021

Input:

Straty a alokovanie nákladov súvisiacich s COVID - 19

30.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.145 Straty a alokovanie nákladov súvisiacich s COVID - 19

Ing. Alena Zábojová

Zadanie:

V priebehu pandémie COVID -19 (ďalej len C19) utrpelo veľa nadnárodných skupín podnikov straty spôsobené poklesom dopytu, neschopnosťou získať alebo dodať produkty alebo služby alebo v dôsledku výnimočných, neopakujúcich sa prevádzkových nákladov. Priraďovanie strát medzi prepojenými podnikmi môže viesť k sporom a je teda problémom, ktorý je treba v súčasnom ekonomickom prostredí zobrať do úvahy vzhľadom na pravdepodobný nárast frekvencie a nárast strát.


Aké sú najvýznamnejšie charakteristiky alokácie rizík a strát v prepojených podnikoch v čase pandémie?

Odpoveď:

1/ Je dôležité zdôrazniť, že alokácia rizík medzi zmluvnými stranami ovplyvňuje, ako sú zisky alebo straty vzniknuté z transakcie alokované podľa trhového princípu prostredníctvom ocenenia transakcií. Preto budú existujúce pokyny