dnes je 24.1.2022

Input:

Transakčná metóda čistého obchodného rozpätia (TNMM)

1.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.5 Transakčná metóda čistého obchodného rozpätia (TNMM)

Michal Jelínek

Transakčná metóda čistého obchodného rozpätia skúma čistý zisk realizovaný daňovým poplatníkom v kontrolovanej transakcii. Pri uplatnení tejto metódy sa skúma, akú úroveň čistého zisku dosahujú nezávislé subjekty na trhu, a to ku vhodne zvolenej základni. Transakčná metóda čistého obchodného rozpätia má podobný princíp ako metóda zvýšených nákladov a metóda následného predaja. Na rozdiel od týchto dvoch metód, kedy sa hľadá hrubé ziskové rozpätie, v rámci transakčnej metódy čistého obchodného rozpätia sa sleduje čistá ziskovosť, ktorú dosahujú porovnateľné spoločnosti na trhu.

Za základňu, ku ktorej je čistý zisk pomerový, môže byť zvolený akýkoľvek finančný či iný ukazovateľ, najčastejšie však literatúra hovorí o nákladoch, výnosoch, aktívach či kapitáli. Najrozšírenejší pomerový ukazovateľ ziskovosti ku