dnes je 24.1.2022

Input:

Vyhľadávacia stratégia

1.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6 Vyhľadávacia stratégia

Michal Jelínek

Vyhľadávacia stratégia je nevyhnutnou súčasťou každej dokumentácie o transferovom oceňovaní v prípade, keď pracuje s väčším počtom zdrojových dát, ktoré je potrebné nejakým spôsobom zozbierať a následne triediť. Bezpochyby najčastejším zdrojom dát pre benchmarkové analýzy v dokumentáciách o transferovom oceňovaní sú databázy. Účelom kapitoly vyhľadávacej stratégie je podrobne popísať spôsob vyhľadania dát, ich zdroj a postup ich triedenia.

Zďaleka najpoužívanejšou databázou pre benchmarkové analýzy je nielen na Slovensku, ale v celej Európe, databáza AMADEUS. Tú vytvára, spravuje a vlastní holandská spoločnosť Bureau Van Dijk, ktorá práva k jej využívaniu predáva daňovým správam a daňovým subjektom z celej Európy. Databáza AMADEUS obsahuje celý rad informácií o spoločnostiach zo všetkých európskych štátov, predovšetkým ale tri najzásadnejšie: finančné ukazovatele,